Garantie

Voor alle nieuwe producten op deze website geld de fabrieksgarantie. Deze garanties staat je wettelijke garantie uiteraard niet in de weg. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Een garantieafhandeling via de fabrikant gaat doorgaans vlotter dan via een van onze leveranciers. Wens je meer informatie te ontvangen hoe je aanspraak kunt maken op de fabrieksgarantie? Stuur dan gerust een e-mail naar support@joppecomputers.nl en wij laten je weten of het pick-up & return, carry-in of een andere vorm van garantie betreft. Ook laten wij weten hoe je hier direct aanspraak op kunt maken.

Uiteraard kun je ook altijd bij ons terecht als je aanspraak wenst te maken op de garantie.

Garantievoorwaarden:

De garantie geldt voor het gratis verhelpen van hardware storingen, die als gevolg van materiaalfouten zijn ontstaan (met uitzondering van gebruikte accu en adapter voor laptop en minder dan 3 dode pixels bij TFT scherm).

Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan. Softwareproblemen, accu/batterij en adapters vallen niet onder garantie.